Seinäjoen kaupunki järjestää ikääntyville asumispalveluja Peräseinäjoen Koivukaaressa. Lisätietoja palveluasumisesta saa Seinäjoen kaupungilta.

Yhteystiedot Koivukaaren eri osastoille yhteydenottosivulla.